Kazakistan Vatandaşına Türkiye’de İkamet İzni

Kazakistan vatandaşına Türkiye’de ikamet izni Kazakistan vatandaşlarına Türkiye’de ikamet etme izni tanıyan bir izin belgesidir.  İkamet iznine başvuru yapabilmek için, yabancının kalış amacına uygun bir vize ile Türkiye’ye giriş yapması gerekmektedir. Başvurular Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. İnternet başvurusunun ardından randevu sisteminde evrakların teslimi ile tamamlanmaktadır. Fakat kişinin statüsüne ve kalış amacına uygun bir başvuruda bulunmak oldukça önemlidir. İkamet izni türleri aşağıdaki gibidir;

 1. Kısa Dönem İkamet İzni
 2. Uzun Dönem İkamet İzni
 3. Öğrenci İkamet İzni
 4. Aile İkamet İzni
 5. İnsani İkamet İzni
 6. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

Kazakistan Vatandaşlarına Kısa Süreli İkamet

Kazakistan vatandaşlarına kısa süreli ikamet izni Kazakistan vatandaşlarının belirli sürelerle Türkiye’de ikamet etmesini sağlayan bir izin belgesidir. Sıklıkla başvuru yapılan ikamet izinlerinden biridir. Çeşitli amaçlarla yapılacak seyahatler için başvurulan ikamet iznidir. Ticari, staj, öğrenim, bilimsel araştırma, turistik, Türkçe öğrenme, yatırım ya da tıbbi tedavi amacıyla ülkede kalacak kişilerin başvurması gereken ikamet izni türüdür. Kısa süreli ikamet izinleri en fazla 2 yıllık düzenlenmektedir. Dolayısıyla uzatma süreleri de 2 yılı aşmamaktadır.

Kısa süreli ikamet izinleri yalnızca bazı durumlarda 2 yıldan uzun düzenlenebilmektedir. Bu durumlardan biri, Bakanlar kurulunca belirlenmiş olan meblağda yatırım yapacak olan kişiler; bir diğeri ise KKTC vatandaşlarıdır. Kısa dönem ikamet iznine başvuru yapacak kişilerden yalnızca bu iki durumdan herhangi birini sağlayan kişilerin izinleri 5’er yıla kadar düzenlenebilmektedir. KKTC vatandaşları ya da belirlenen ölçütlerde yatırım için gelecek kişilerin kısa dönem izni uzatma işlemleri, her seferinde 5 yıla kadar uzatılabilmektedir.

Türkiye’de Kısa Süreli İkamet İçin Gerekli Belgeler

Başvurular, Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Kazakistan vatandaşlarına kısa süreli ikamet izni başvurusunda bulunabilmek için, yabancının dış temsilciliklerden alacağı kalış amacına uygun bir vize ile Türkiye’ye giriş yapması gerekmektedir. İkamet izni için başvurular internet üzerinden yapılmaktadır. Ardından kişi için randevu tarihi ve saati belirlenir ve evrak teslimi yapılarak başvuru tamamlanır.

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (İmzalı)
 2. 4 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
 3. Pasaport (Bilgilerin yer aldığı sayfalar ve işlenmiş sayfaların fotokopisi ile birlikte)
 4. Geçim Belgeleri
 5. Sağlık Sigortası (İkamet süresini kapsaması gerekmektedir.)
 6. Kira Kontratı

Yukarıda listelenen belgeler, tüm başvurularda ortak olarak ibraz edilmesi gereken belgelerdir. Kişilerin kalış amacını destekleyen ve kanıtlayan bilgi ve belgeleri başvuruda sunması gerekmektedir.

Türkiye İkamet İzni Başvuru Formu

Kazakistan vatandaşına kısa süreli ikamet izni başvurularında gerekli görülen tüm belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması gerekmektedir. Bunlardan biri de başvuru formudur. Başvuru formunun kişinin güncel durumunu yansıtır bir şekilde, bilgilerinin hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Son olarak çıktısı alınmalı ve imzalanmış olarak başvuruda ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvuru formunda aşağıdaki alanlar yer almaktadır.

 • Kimlik bilgileri gibi kişisel bilgiler,
 • Pasaport bilgileri,
 • Ödeme bilgileri,
 • Randevu bilgileri,
 • Adres ve iletişim bilgileri,
 • Türkiye’de kalınacak ikamet adresi,
 • İkamet bilgileri ve Türkiye’de kalış amacı,
 • İş yeri ya da öğrenim bilgileri,
 • Gelir bilgileri,
 • Sigorta bilgileri şeklindedir.  

Kazakistan Vatandaşı İkamet İzni Uzatma Süresi

Kazakistan vatandaşı ikamet izni uzatma süresi ikamet türü ya da kalış amacı gibi pek çok duruma bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Uzatma, var olan ikamet izninin yeniden düzenlenmesi işlemidir. İlk başvurularda olduğu gibi, Göç İdaresi Müdürlüğü’ne müracaat etmek gerekmektedir. Uzatma süreleri ise kalış amacı, ikamet türü ve kişinin statüsü gibi durumlara göre düzenlemektedir.

 • Kısa süreli ikamet izni her seferinde 2 yıla kadar,
 • İnsani ikamet izni her seferinde 1 yıla kadar,
 • Aile ikamet izinleri her seferinde 3 yıla kadar düzenlenebilmektedir.

Fakat aile ikamet izinleri için belirlenen süre, destekleyicinin oturum iznini aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Kısa süreli ikamet izinleri bazı durumlar haricinde genelde 2 yıla kadar düzenlenebilmektedir. Yalnızca KKTC vatandaşları ve yatırımcılar için her seferinde 5 yıla kadar kısa dönem ikamet izni düzenlenebilmektedir.

İkamet İzni Nasıl Uzatılır?

İlk başvuruda olduğu gibi Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvuru yapmak gerekmektedir. İnternet üzerinden yapılan başvuruda kişinin pasaport ve diğer bilgilerinin hatasız olarak doldurulması gerekmektedir. Bilgilerin girişinin yapılmasının ardından kişi için sistemden randevu belirlemektedir. Sisteme kaydedilen randevu günü ve saatinde, yabancının il göç idaresi müdürlüklerinde hazır olarak bulunması gerekmektedir. Başvuru sahibi randevuya evrakları eksiksiz hazırlayarak gitmelidir.

Kazakistan vatandaşı ikamet izni uzatma süresi ikamet türüne ve diğer pek çok duruma bağlı değişiklik göstermektedir. Yaygın olarak başvuru yapılan kısa dönem ikamet başvuruları her defasında 2 yıla kadar düzenlenebilmektedir. Aile ikamet izinleri, destekleyicinin ikamet süresini aşmamak kaydıyla her seferinde 3 yıla kadar düzenlenebilmektedir.

Kazakistan Vatandaşı İkamet İzni Uzatma Belgeleri

Kazakistan vatandaşı ikamet izni uzatma belgeleri başvuruda sunulmak üzere eksiksiz olarak hazırlanmış olmalıdır. Kişi için internet üzerinden yapılan başvurunun ardından, randevu tarihi ve saati belirlenmektedir. Randevuda evrakların teslim edilmesi ile başvuru tamamlanmış olur. Gerekli evraklar, kişinin kalış amacına, başvuru türüne ve statüsüne bağlı değişiklik göstermektedir. Fakat her başvuru için ortak olarak istenen evraklar bulunmaktadır. Kazakistan vatandaşlarının ikamet izni uzatmak için başvuruda sunması gereken ortak belgeler aşağıdaki gibidir:

 1. İkamet İzni Başvuru Formu
 2. Pasaport
 3. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 4. Geçim Belgeleri ve Beyanı
 5. Sağlık Sigortası
 6. Kira Kontratı

Başvuru formu, imzalanmış olmalı ve pasaport ise 10 yıldan eski olmamalıdır. Pasaportun işlenmiş sayfaları ve bilgilerin yer aldığı sayfaların fotokopilerinin başvuruda sunulması gerekmektedir. Biyometrik fotoğrafların son 6 ay içerisinde çekilmiş olması, sağlık sigortasının ise ikamet süresini kapsaması gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra, formlarda verilen bilgiler hatasız ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Kazakistan vatandaşı ikamet izni uzatma belgeleri istenen şekillerde hazırlanmalı ve sahte evrak ibraz edilmemesi gerekmektedir. İstenen tüm belgelerin asıllarının olması, fotokopilerin ise asıllarının kopyası olacak şekilde sunulması gerekmektedir.

Kazakistan Vatandaşı Turistik İkamet İzni

Kazakistan vatandaşı turistik ikamet izni vize muafiyetinden daha uzun süre Türkiye’de ikamet etmeyi sağlayan bir izin belgesidir. Turistik amaçlar ile müracaat edilecek ikamet izinleri, kısa dönem ikamet izni kapsamında değerlendirilmektedir. Bu sebeple turistik oturma izni talebinde bulunan yabancının başvurusu, bu kategoriden yapılmaktadır. İkamet izni başvuruları, Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Yabancının amacına uygun bir vize ile Türkiye’ye giriş yapmasının ardından ilgili makamlara müracaat edilmektedir.

Başvurular internet üzerinden yapılmaktadır. Başvurunun ardından başvuru sahibi için bir randevu kaydedilmektedir. Sistemde kişi için kaydedilen randevu tarihi ve saatinde il göç idaresi müdürlüğünde bulunması gerekmektedir. Randevuda istenen evraklar eksiksiz olarak sunulmalıdır. Evrakların eksiksiz olarak istenen şekillerde hazırlanması başvuru sürecinde oldukça önemlidir.

Türkiye’de Turistik İkamet Süresi Ne Kadardır?

İkamet izni türleri arasından kısa dönem izinleri, en fazla 2’şer yıllık düzenlenmektedir. Bu sebeple uzatma işlemleri de 2 yıla kadar yapılmaktadır. Yalnızca yatırım amaçlı gelecek kişiler ve KKTC vatandaşlarına en fazla 5 yıl süreyle düzenlenebilmektedir. Fakat turistik amaçlı seyahatlerde süre, 2 yılı aşmamaktadır.

Kazakistan vatandaşı turistik ikamet izni başvurusunda gerekecek olan temel evrak listesi aşağıdaki gibidir;

 1. İkamet İzni Başvuru Formu
 2. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 3. Pasaport
 4. İkamet Boyunca Geçerli Sağlık Sigortası
 5. Geçim Belgeleri
 6. Konaklama Belgeleri (Kira kontratı, otel belgesi…)

Başvurularda ortak ve zorunlu evrakların yanı sıra ek evrak talebi de olabilmektedir. Temel evraklara ek olarak istenen belgeler ise, kişinin kalış amacını kanıtlar ve destekler nitelikte olmalıdır. Turistik amaçlı başvurularda, seyahat planı, Türkiye’de nerede ve ne kadar kalınacağına dair bilgi ve belgeler yer almalıdır.

Kazakistan Vatandaşlarına Ticari İkamet İzni

Kazakistan vatandaşlarına ticari ikamet izni Türkiye’de ticari amaçlı ikamet edecek olan yabancılara verilen bir izin belgesidir. İş kurmak için gelecek olan ya da Türkiye’de ticari bağı olanların başvuru yapabileceği ikamet iznidir. İkamet izinleri 6 farklı türde değerlendirilmektedir. Ticari amaçlı ikamet izinleri, başvuru esnasında “kısa dönem ikamet izni” kategorisinde değerlendirilmektedir. Bu amaçla yapılan başvuruların, kısa dönem başvurusu olarak yapılması gerekmektedir.

Kısa dönem ikamet izinleri en fazla iki yıllık düzenlenmektedir. Dolayısıyla uzatma işlemleri de 2 yıldan fazla yapılmamaktadır. Başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Ardından kişiye bir randevu belirlenmektedir. Randevu vaktinde kişinin il göç idaresi müdürlüğünde evrakları ile hazır olarak bulunması gerekmektedir. Uzatma işlemlerinde de 2 Mayıs 2021 tarihi itibariyle posta usulünden randevu sistemine geçiş yapılmıştır. Randevuda evrakların eksiksiz olarak teslim edilmesinin ardından başvuru tamamlanmaktadır.

Türkiye’de Ticari İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

Türkiye’de ikamet izni için başvuru yapacak kişilerin, kalış amacını kanıtlar ve destekler nitelikteki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Ticari ikamet izinleri için de kalış amacını açıklayan belgeler başvuruda hazır olarak bulunmalıdır. İlgili makamlar, gerektiğinde ek evrak talebinde bulunabilmektedir. Kazakistan vatandaşlarına ticari ikamet izni başvurularında istenen evraklar aşağıdaki gibidir.

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (İmzalanmış olmalıdır.)
 2. Pasaport (İşlenmiş sayfalar ve bilgilerin olduğu sayfaların fotokopileri ile birlikte sunulmalıdır.)
 3. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (6 aydan eski olmamalıdır.)
 4. Geçim Belgeleri
 5. Sağlık Sigortası (İkamet süresini kapsaması gerekmektedir.)
 6. Şirketten davet mektubu
 7. Konaklama belgeleri (Kira kontratı, otel vb.)

Bazı durumlarda Türkiye’deki şirketten evrak talebinde bulunma söz konusudur. Bu durumda talep edilmesi muhtemel evraklar ise güncel tarihli vergi levhası, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi ve faaliyet belgesi gibi şirket evraklarıdır. Evraklarda herhangi bir usulsüzlük tespitinde başvuru geçersiz sayılmaktadır.

Kazakistan Vatandaşlarına Öğrenci İkamet İzni

Kazakistan vatandaşlarına öğrenci ikamet izni Türkiye’ye öğrenim amacıyla gelecek olan Kazakistan vatandaşlarının ülkede yaşamasına olanak tanıyan izin belgesidir. Türkçe kursları bu ikamet iznine dahil değildir. Türkçe kursu için Türkiye’ye gelecek kişilerin kısa dönem ikamet iznine başvurmaları gerekmektedir. Öğrenci ikamet izni yalnızca ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğrenimi kapsamaktadır. Öğrenci ikameti için başvuruda bulunabilecek yabancılar aşağıdaki gibidir;

 1. Türkiye’de ilköğretim öğrencisi olarak öğrenim görecek aile ikamet izni olmayan yabancılar,
 2. Türkiye’de ortaöğretim öğrencisi olarak öğrenim görecek aile ikamet izni olmayan yabancılar,
 3. Türkiye’de yükseköğrenim görecek yabancılar,

3. maddede yer alan yükseköğrenim programları, ön lisans, yüksek lisans, doktora, DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi), TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi) vb. yükseköğrenim programlarını kapsamaktadır. Aile ikamet izni olan ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin ikamet izni için başvuru yapmalarına gerek yoktur. 18 yaşından küçük olmak kaydıyla, aile ikamet izni ile ilk ve ortaöğretimlerini Türkiye’de tamamlayabilirler.

Öğrenci İkamet İzni için Gerekli Evraklar

İkamet izni başvurularında istenen tüm evrakların eksiksiz olarak hazırlanması ve randevuda sunulması gerekmektedir. Evrakların tesliminin ardından başvuru tamamlanmaktadır. Kazakistan vatandaşlarına öğrenci ikamet izni başvuruları için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

 1. Öğrenci İkamet İzni Başvuru Formu
 2. Pasaport (10 yıldan eski olmamalıdır.)
 3. Biyometrik Fotoğraf (6 aydan eski olmamalıdır.)
 4. Öğrenci Belgesi (Güncel ve imzalı olmalıdır.)
 5. Sağlık Sigortası (İkamet süresi boyunca geçerli olmalıdır.)
 6. Geçim Belgeleri
 7. Konaklama belgeleri (Kira kontratı, yurt belgesi vb.)

18 yaşından küçükler için;

 1. Ebeveynlerinden herhangi biri yanında değilse, yanında olmayan ebeveynin muvafakatnamesi gerekmektedir.
 2. Ebeveynler boşanmışsa, çocuğun velayet belgesi ibraz edilmelidir.
 3. Ebeveynlerden biri ölmüşse, ölüm belgesi eklenmelidir.

Kazakistan Vatandaşlarına Evlilik Aile İkameti

Kazakistan vatandaşlarına evlilik aile ikameti evlilik durumu ya da diğer aile bağları amacıyla yabancıların Türkiye’de ikamet etmesini sağlayan izin belgesidir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yer alan aile ikamet izni için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. İlgili mevzuata göre; 5901 sayılı kanunda yer alan 28. madde kapsamındaki kişilerin, Türkiye’de ikamet izni olan yabancıların, ikincil koruma durumundaki kişilerin, mültecilerin ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının aile üyelerine düzenlenebilmektedir. Aile üyesi kapsamı ise, bahsedilen kişilerin eşi, kendisinin 18 yaşından küçük çocuğu, eşinin 18 yaşından küçük çocuğu, kendisinin bağımlı çocuğu ve eşinin bağımlı çocuğunu ifade etmektedir.

Aile ikamet izinlerinin süresi en fazla 3 yıllıktır. Bu sebeple uzatma işlemleri de her seferinde 3 yıla kadar yapılabilmektedir. Düzenlenen ikamet izni, destekleyicinin ikamet izin süresini geçmemektedir. Kişinin birden çok eşi varsa yalnızca tek eşine düzenlenebilir. Buna rağmen kişinin tüm çocukları aile ikamet iznine başvurabilmektedir.

Aile İkametinden Kısa Dönem İkamete Geçiş

Yabancılar aile ikamet izni ile Türkiye’de kalırken bazı durumlarda aile ikamet izninin geçersiz sayılacağı durumlar oluşmaktadır. Ölüm ya a boşanma benzeri bu durumlarda, kişinin kısa dönem ikamete geçiş hakkı bulunmaktadır. Kazakistan vatandaşlarına evlilik aile ikameti sonrası kısa geçiş hakkı tanınması için yabancının koşulları sağlaması gerekmektedir. Durumlardan herhangi birinin söz konusu olması yabancıya aile ikamet izninden kısa süreli ikamet iznine geçiş hakkı tanımaktadır.

 • Ülkede en az 3 yıl boyunca Türkiye vatandaşı ile evli olan ve ardından boşanan kişiler, (aile ikamet izni ile Türkiye’de 3 yıl boyunca kalmış olmalıdır.)
 • Türkiye’de en az 3 sene boyunca aile ikamet izni ile kaldıktan sonra 18 yaşına giren kişiler,
 • Destekleyiciye bağlı aile ikamet izni olan ve destekleyicisi vefat eden kişiler için düzenlenebilmektedir.

İlk maddede yer alan 3 yıl şartı bazı durumlarda aranmamaktadır. Aile içi şiddet mağduru olduğu kanıtlanan ve boşanan kişilerin Türkiye’de geçirdikleri süre fark etmeksizin geçiş hakları vardır. Bu kişiler en az 3 yıl kalmış olma şartını sağlamasa bile, kısa dönem ikamet izni için başvuruda bulunabilmektedir.

Kazakistan Vatandaşlarına İnsani İkamet İzni

Kazakistan vatandaşlarına insani ikamet izni belirli insani durumların söz konusu olması halinde yabancılara verilen bir tür izin belgesidir. İnsani ikamet, yabancıya Türkiye’de yaşama hakkı tanımaktadır.  Diğer ikamet izinlerinde aranan şartlar, bu ikamet izni için alınan başvurularda aranmamaktadır. Yalnız mevzuatta kimler için verilebileceği hakkında detaylı bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bakanlık onayı ile valilikler tarafından verilen bu vize, her defasında en fazla 1 yıla kadar düzenlenmektedir. İnsani ikamet iznini kimlerin alabileceği ve başvurunun nasıl yapılabileceğine ilişkin detaylı anlatım için yazının devamını dikkatlice okuyunuz.

İnsani İkamet İzni Nasıl Alınır?

Bu ikamet türüne başvuru için Göç İdaresi Müdürlüğü’ne internet üzerinden müracaat edilmektedir. Ön kayıt formlarının doldurulmasının ardından kişi için sistemden randevu belirlenmektedir. Randevu günü ve saatinde yabancının evrakları ile il göç idaresi müdürlüğünde hazır olarak bulunması gerekmektedir. Kazakistan vatandaşlarına insani ikamet izni başvuruları için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport
 • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 • Aile Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi (Yeminli Tercümeli)
 • Adli Sicil Kaydı

Kazakistan Vatandaşı İnsani İkamet İzni Kimlere Verilir?

Kazakistan vatandaşı insani ikamet izni kimlere verilir sorusunun yanıtı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenmiştir. İnsani ikamet iznini, valilikler, bakanlık onayı ile düzenlemektedir. İnsani ikamet iznine ilişkin düzenlemeler, ilgili kanunda yer almaktadır. İnsani ikamet izni ancak mevzuatta belirtilen şartları sağlayan kişilere düzenlenmektedir. Bu izin için gerekli koşullar ortadan kalkmışsa, ikamet izni düzenleme ya da uzatma işlemleri yapılmamaktadır.

 • Sınır dışı etme ya da ülkeye giriş yasağı olduğu halde, çeşitli sebeplerle ülkeden çıkarılmasının mümkün olmadığı yabancılar için,
 • Üçüncü güvenli ülke ya da ilk iltica ülkesine gönderilen ve gönderim süreci ülkede devam eden yabancılar için,
 • Kamu düzeni, ülke menfaati ya da kamu güvenliği gibi sebeplerle ülkede kalması uygun görülmüş yabancılar için,
 • Hakkında sınır dışı etme kararı alınamayacak durumdaki yabancılar için,
 • Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda düzenlenmektedir.

Kazakistan Vatandaşının İnsani İkamet İzni Nasıl Uzatılır?

Kazakistan vatandaşı insani ikamet izni uzatma geçerliliği bitmeden önce ikamet izninin yeniden düzenlenmesi için yapılan işlemdir. İlk başvurularda olduğu gibi Göç İdaresi Müdürlüğü’ne müracaat etmek gerekmektedir. Başvurular internet üzerinden resmi web sayfalarından yapılmaktadır. İnternet üzerinden yapılan başvuruda kişinin tüm bilgilerinin eksiksiz ve hatasız olarak doldurulması gerekmektedir. Başvurunun yapılmasının ardından kişi adına sistemde randevu tanımlanmaktadır. Randevu günü ve saatinde başvuru sahibinin evrakları ile il göç idaresi müdürlüklerinde hazır olarak bulunması gerekmektedir. Evrakların istenen şekillerde hazırlanması, eksik belge olmaması, güncel durumu yansıtır şekilde sunulması son derece önemlidir.

İnsani İkamet İzni Uzatmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvurular internet üzerinden yapıldıktan sonra evrak teslimi yapılmaktadır. Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel duyuruya göre; insani ikamet izni uzatma işlemlerinde, 2 Mayıs 2021 tarihi itibariyle posta usulünden randevu sistemine geçiş yapılmıştır. Dolayısıyla bu güncelleme ile birlikte evrakların posta ile iletilmesine son verilmiş olup, randevuda teslim edilmesine karar verilmiştir. Başvurunun ardından belirlenen randevu saatinde başvuru sahibinin il göç idaresi müdürlüklerinde evraklar ile hazır bir şekilde bulunması gerekmektedir. Kazakistan vatandaşı insani ikamet izni uzatma başvurularının tamamlanması, evrakların teslimi ile mümkündür. Randevuya gelmeyen ya da vaktinde orada olmayan kişilerin başvurusu geçersiz sayılmaktadır.

İnsani ikamet iznini uzatmak için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

 • Pasaport: 10 yıldan eski olmayan pasaportun, işlem gören sayfaları ile bilgilerin yer aldığı sayfaların fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır.
 • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf: 6 aydan eski olmamalıdır.
 • Kimlik Fotokopisi: Yeminli tercümesi bulunmalıdır.
 • Adli Sicil Kaydı: Yabancının vatandaşı olduğu ülke makamlarından alması gerekmektedir.
 • Aile Belgesi

Kazakistan Vatandaşlarına Uzun Süreli İkamet İzni

Kazakistan vatandaşlarına uzun süreli ikamet izni yalnızca belirli şartları sağlayan kişilerin başvurabildiği bir tür izin belgesidir. Gerekli koşulları taşıyan ve istenen evrakları başvuruda ibraz eden kişilere süresiz olarak düzenlenebilmektedir. Diğer ikamet izinlerinde olduğu gibi, Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yapılan başvuruların ardından değerlendirilmektedir. Başvurular, randevu alınması ve evrakların randevuda teslim edilmesi ile tamamlanmaktadır. Uzun süreli ikamet izinleri, yabancının Türkiye vatandaşları ile eşdeğer haklara sahip olmasını sağlayan bir izin belgesidir. Yalnızca askerlik yükümlülüğü, seçme ve seçilme ya da kamuda çalışma gibi haklardan yararlanamazlar.

Aşağıdakilerden şartları taşıyan yabancı için uzun dönem ikamet izni başvurusu yapılabilmektedir. Yabancının;

 1. 8 yıl boyunca Türkiye’de kesintisiz olarak ikamet etmiş olması ya da Göç Politikaları Kurulu tarafından belirlenmiş olan şartları taşıması,
 2. Kendisinin ve var olan aile üyelerinin geçimi sağlayabilecek durumda olması,
 3. Geçerli bir sağlık sigortası olması,
 4. Son 3 sene içinde hiçbir sosyal yardım almamış olması,
 5. Kamu güvenliği ya da kamu düzeni açısından tehdit oluşturmamış olması gerekmektedir.

Duyurular

Kazakistan Konsolosluğu Resmi Tatil Duyurusu

Kazakistan Başkonsolosluğu ve Kazakistan Ankara Büyükelçiliği’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi tatil günü olan 29 Ekim Cumhuriye...
2020-10-21 15:24:14
Tüm Duyurular
İkamet İzni