Kazakistan Vatandaşları İçin Türkiye Vizesi

Kazakistan Vatandaşları için Türkiye Vize Şartları

Umuma Mahsus Pasaport hamili Kazakistan vatandaşları 30 gün süreyle vizeden muaftır. Hususi, Hizmet ve Diplomatik pasaport hamili Kazakistan vatandaşları için de 30 gün vize muafiyeti bulunmaktadır.  

Türkiye’ye seyahat gerçekleştirmek isteyen ve bir aydan fazla Türkiye'de kalmayı planlayan umuma mahsus pasaport sahibi Kazakistan vatandaşlarının Kazakistan'daki Türkiye temsilciliklerine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Vize işlemlerinde yaşanabilecek gecikmelerden dolayı vize başvurularının planlanan seyahat tarihinden en az bir ay önce yapılması yararlı olacaktır.

Ancak bilinmelidir ki, Kazakistan vatandaşları dahil yabancı vatandaşlara verilen vizeler Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamaz. Türkiye'ye girişe izin vermede nihai karar ve otorite sahibi makamlar, sınır makamlarıdır.

Vize başvurularında tahsil edilen Vize Harcı, vize başvurusunun menfi sonuçlanması halinde iade edilmemektedir.  

Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen tüm vize başvuru sahiplerinden, Türkiye'de kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası yaptırmaları şartı aranmaktadır. 

Vizenin veya vize muafiyetinin imkan verdiği kalış süresi, her 6 ayda günde 90 günü geçemez. Türkiye’de son 180 gün içerisinde toplam kalış süresinin 90 günü geçmemesi kaidesi Türkiye’ye seyahat edecek tüm yabancı ülke vatandaşları için geçerlidir. Söz konusu kural Kazakistan vatandaşları için de geçerlidir. Esasen, her türlü vize başvurularında, Türk dış temsilciliklerinde en fazla 90 gün ikametli vize verilmekte olup, 90 günden fazla ülkemizde kalmak isteyen yabancıların İl Göç Müdürlüklerine “Kısa Süreli İkamet” başvurusunda bulunarak ikametlerini uzatabilmeleri mümkündür. 

Çift pasaportlu yabancıların son 180 gün içerisinde ayrı ayrı pasaportlar ile 90’ar gün kalmaları mümkün olamamaktadır. 

Herhangi bir amaçla Türkiye'ye gelecek 18 yaş altındaki Kazakistan vatandaşı çocukların vize müracaatları sırasında anne-babalarından her ikisinin de muvafakatının alınması gerekmektedir. Anne–babası ayrı olan veya birinin hayatta olmadığını beyan edenlerden ise, çocuğun/çocukların velayetine sahip olduğunu ispat eden belgenin ibraz edilmesi kaydıyla Türkiye'ye geliş amaçlarına uygun vize verilir. 

Kazakistan Vatandaşına Türkiye Vizesini Nereden Alabilirim?

Kazakistan vatandaşına Türkiye vizesini nereden alabilirim sorusunu yanıtlarken vizesiz giriş haklarından bahsetmek gerekmektedir. Vizesiz giriş hakkı Kazakistan vatandaşlarının ülkeye her girişinde 30 güne kadar konaklamalarına imkan tanıyan bir vize muafiyetidir. Her girişlerinde 30 günü aşmamak kaydıyla 180 gün içerisinde toplam 90 güne kadar vizesiz olarak ülkede konaklayabilirler. Fakat bu durum yalnızca turistik seyahatler için geçerlidir. Çalışma, öğrenim ya da evlilik gibi özel sebepler ile Türkiye’ye gelmek isteyen kişilerin dış temsilciliklere özel müracaat etmeleri gerekmektedir.

Daha uzun süreli turistik ziyarette bulunacak kişiler, turistik ikamet izni için başvuruda bulunabilmektedir. Turistik oturma izinleri için, Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yabancı için başvuru yapılmaktadır. Başvuruda gerekli evrakların il göç idaresi müdürlüğüne sunulması ile başvuru tamamlanmaktadır. Turistik ikamet izni başvurularında temel evrakların yanı sıra, seyahat planı, Türkiye’de nerede ve ne kadar kalınacağına ilişkin bilgilerin sunulması istenebilir.

Bu bilgilere dayanarak, Kazakistan vatandaşı Türkiye vizesini nereden alabilirim sorusunu yanıtlarken konaklama süresini ve kalış amacını göz önünde bulundurarak cevap vermek gerekmektedir. Vize uygulamasına tabii olmadan seyahat etmek, vizesiz giriş yapmak demektir. Fakat vize muafiyetinin tanıdığı kalış haklarının yetersiz olması ya da özel sebeple ile yapılacak seyahatlerde, başvurulması gereken ve uygun vizenin alınması gereken yer, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleridir.

Türkiye E-Vize Uygulaması Ne Demektir?

E-vize Türkiye sınır kapılarında evvelen bandrol ya da kaşe ile verilen vizelerin yerini almıştır. Başvuru sahipleri, E-Vize internet adresinden gerekli bilgileri girmek ve ödemelerini kredi kartı ile yapmak suretiyle vizelerini elektronik ortamda yapabilir. Başvurunun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi elzemdir. E-vize başvurusunun başarıyla tamamlanmasının ardından e-vizeler kişinin e-posta adresine gönderilir. Başvuru hamillerinin e-vizelerinin çıktısını alarak havayolları ve gümrük yetkililerine göstermeleri ve yolculuklarının sonuna kadar muhafaza etmeleri mecburidir.

Resmi ve Umuma mahsus pasaportlar hamili Kazakistan vatandaşları turistik seyahatlerinde 30 gün süreyle vizeden muaftır; buna karşılık her türlü çalışma ve eğitim vizeleri için başvuru elektronik ortamda yapılabilmekle birlikte başvuru sahiplerinin Kazakistan'daki Türkiye temsilciliklerine mutlaka şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Pasaport süresi Ne Kadar Olmalıdır?

Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen Kazakistan vatandaşlarından vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az 60 gün geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge talep edilmektedir. Pasaportların 10 yıldan eski olmaması gerekir. Pasaport yaprakları yırtılmış, çürümüş, fotoğrafı sökülmüş, yazılarının okunamayacak derecede silik pasaportlar işleme konulmaz.

Kazakistan Vatandaşları Türkiye Vizesi ile Ne Kadar Süre Kalabilir?

Kazakistan vatandaşları Türkiye vizesi kalış hakkı vizesiz yapılacak olan seyahatlerde Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Kazakistan vatandaşlarının vizesiz seyahat etme hakkı vardır. Turistik seyahatlerinde bu kişilere vize uygulanmamaktadır. Fakat belirli bir süre ile kalma hakları vardır. Kazakistan vatandaşları için belirlenen süre ise, 180 gün içerisinde maksimum 90 gündür. Her bir seyahatlerinde ülkede 30 günü geçirmemek kaydıyla 180 günde 90 güne kadar kalış hakları bulunmaktadır. Fakat vizesiz seyahat edebilmek için, Kazakistan vatandaşının umumi ya da resmi pasaport hamili olması gerekmektedir. Her ne kadar bazı ülkeler ulusal kimlikleri ile Türkiye’ye seyahat edebilseler de bu durum Kazakistan vatandaşları için geçerli değildir.

Seyahat ederken dikkat edilmesi gereken bir başka durum ise, pasaport süresidir. Belirli ülke vatandaşları pasaport geçerliliğinin dışında ve bazı şartlar altında seyahat edebilmektedir. Fakat Kazakistan vatandaşlarının seyahat edecekleri pasaportun, seyahat tarihi itibariyle en az 6 ay daha geçerliliğinin olması gerekmektedir. Bununla birlikte pasaportun 10 yıldan eski olmaması gerekmektedir. Tüm bu şartların tamamıyla sağlanması açısından, Kazakistan vatandaşları Türkiye vizesi kalış hakkı aşılmamalıdır. Vize muafiyeti ya da vize süresini aşan yabancılara yasal gereklilikler uygulanmaktadır.

Kazakistan Vatandaşına e-Vize Almak

Kazakistan vatandaşına e-vize almak kısa süreli turistik seyahatlerde gerekmemektedir. Kazakistan vatandaşlarının, ülkeye vizesiz girip, belirli bir süre kalma hakları bulunmaktadır. Bazı ülke vatandaşları ulusal kimlikleri ile Türkiye’ye seyahat edebilmektedir. Bu durum Kazakistan vatandaşları için geçerli değildir. Ülkeye giriş yapabilmeleri için pasaport sahibi olmaları gerekmektedir. Seyahat edilecek pasaportların 10 yıldan eski olmaması, seyahat tarihi itibariyle en az 6 ay daha geçerliliğinin olması gerekmektedir.

Bununla birlikte, Türkiye vizelerine alternatif olarak uygulanan e-vize başvurusu da Kazakistan vatandaşları için açık değildir. E-vize turistik seyahatlerde kullanılabilen bir tür elektronik izin belgesidir. Kazakistan vatandaşlarının ülkeye vizesiz giriş hakkı vardır. Bu sebeple e-vize başvurusu yapamaz ya da e-vize alamazlar. Belirtilen tüm koşullara uyulması halinde umumi ve resmi pasaport sahibi Kazakistan vatandaşları Türkiye’ye turistik seyahatlerinde vizeden muaftır. Türkmenistan vatandaşlarının Türkiye’ye vizesiz seyahat edebilmeleri için gereken şartlar aşağıdaki gibidir.

 • Seyahat amacı turistik olmalıdır.
 • 180 gün içerisinde 90 günden fazla konaklama yapılmamalıdır.
 • Her girişte 30 günden fazla geçirmemeleri gerekmektedir.

Bu şartlara uyulduğu takdirde Kazakistan vatandaşına e-vize almak gerekliliği bulunmamaktadır. Fakat ülkeye vizesiz giriş yapacak yabancıların, e-vize muafiyetinin tanıdığı haklar ve kısıtlamaların bilincinde olmaları gerekmektedir. Kalış haklarının takibi herhangi bir sistem tarafından yapılmamaktadır. Bu sebeple, kalış haklarının takibini yapmak, kişinin kendi yükümlülüğüdür. Bununla birlikte vize, vize muafiyeti ya da ikamet izni gibi izinlerde geçerlilik sürelerini aşan yabancılara para cezası uygulanmaktadır.

Türkiye Turist Vizesi Nasıl Alınır?

Kazakistan vatandaşları 30 gün süreli turistik amaçlı seyahatlerde Türkiye vizesinden muaftır. 30 günü aşkın turistik ziyaretler için vize alınması zorunludur. Bununla birlikte, Türkiye dış temsilciliklerince verilen bu tür vizelerin süresi 90 günü aşamaz.  

Alınan Turist vizesi başvurularında davet mektubu ibraz edilmesi halinde mektupta, davet eden kişinin, T.C Kimlik numarası, kimliği, davetli ismi, oturma adresi, iletişim numarası, kalınacak süre ve amaç, başvuru sahibi ile akrabalık bağının olup olmadığı bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Eğer ki, davet eden taraf bir kurum ise, vergi bilgileri talep edilmektedir. Ayrıca, davet eden kişinin sözkonusu davet mektubunda, davetlinin yiyecek ve konaklama sağlama sorumluluğu kendine ait olmak üzere masraflarını karşılayacağını beyan etmesi istenmektedir. Başvuru sahibinin, yeterli veya düzenli imkâna sahip olması şartı aranmaktadır. 

Kazakistan Vatandaşlarının Türkiye Vize Ücreti Ne Kadar?

Kazakistan vatandaşlarının Türkiye vize ücreti yoktur. Kazakistan vatandaşları turistik seyahatlerinde vizeden muaftır. Bu sebeple ödemeleri gereken herhangi bir harç durumu da söz konusu değildir. Kazakistan vatandaşları, vize muafiyeti olduğu için e-vize başvurusunda da bulunamamaktadır. Türkiye’ye yapılacak turistik ziyaretlerinde 180 gün içerisinde toplam 90 güne kadar kalış hakları bulunmaktadır. Fakat özel sebepler ile seyahat edilecekse, çalışma ya da öğrenim gibi durumlar için dış temsilciliklere müracaat edilmesi ve seyahat amacına uygun bir vize alınması gerekmektedir.

E-vize uygulaması, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke vatandaşlarına uyguladığı vize uygulamalarından biridir. Bu uygulamayla, Türkiye’ye seyahat edecek bazı ülke vatandaşlarına tek girişli, bazı ülkelere ise müteaddit girişli vize verilmektedir. Fakat Kazakistan vatandaşları kısa süreli turistik seyahatlerinde vize uygulamasına tabii değildir. Bu sebeple pek çok ülke vatandaşlarının vize almak için ödediği harçtan da muaftır. Bu sebeple Kazakistan vatandaşlarının Türkiye vize ücreti ödemesinin olmadığını belirtmek gerekmektedir. Bu durum yalnızca vize muafiyeti şartlarına uygun seyahat edecek Kazakistan vatandaşları için geçerlidir. Dış temsilciliklerden öğrenim ya da çalışma gibi özel durumlar için başvurulacak vizeler için değişiklik gösterebilmektedir.

Türkiye Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

Kazakistan vatandaşlarının, Türkiye'de çalışabilmek için gereken Çalışma İzin başvurularını, Kazakistan'daki Türk temsilciliklerine yapmaları  gerekmektedir. Kazakistan vatandaşlarının söz konusu başvurularına paralel olarak, bünyelerinde çalışacakları Türk firmaları yetkililerinin de eşzamanlı olarak Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na müracaat etmeleri gerekir. 

Çalışma İzin başvuruları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu veya olumsuz sonuçlandırılır. Çalışma İzinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir. Bu sebeple, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni onaylanan Kazakistan vatandaşından, Türk temsilciliklerince Giriş Vizesi Harcı, Çalışma İzin Belgesi Harcı ve İkamet Harcı tahsil edilir. Çalışma İzin Kartı Türkiye'de ikamet izni yerine geçtiği için Türk dış temsilcilikleri tarafından verilen “Çalışma Meşruhatlı Vize” ülkemize giriş amaçlı olup, en fazla 90 gün süreyle verilmektedir. 

Türkiye Staj Vizesi/ Çalışma izni muafiyetleri 

İlke olarak, Türkiye'de gerçekleştirilmek istenen her türlü özel staj için, başvuru sahibinin Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan evvelen çalışma izni alması gerekmektedir.

Bununla birlikte, aşağıdaki şartlara haiz olan başvuranların çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır. 

 1. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanlar, 
 2. Yurt dışında daimi ikamete sahip olup ilmi, kültürel ve sanatsal etkinlikler için 30 günden az, sportif faaliyetler amacıyla 120 günden az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancılar, 
 3. Türkiye’ye ithal edilen makina ve ekipmanın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitimlerin verilmesi veya ekipmanı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların onarımı amacıyla; Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak şartıyla gelenler, 
 4. Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasıyla ilgili eğitim görmek amacıyla, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 1 yıl içinde toplam 3 ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanlar, 
 5. Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 6 ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak şartıyla bulunanlar, 
 6. 2 yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere, durumunu, ibraz edeceği belgelerle kanıtlayarak, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancılar, 
 7. Sosyo-kültürel ve teknik alanlar ile eğitim konularında 6 ayı aşmayan bir zamanda Türkiye’ye hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili makamlarca bildirilenler, 
 8. Ulusal Ajans tarafından yürütülen programlar çerçevesinde gelen yabancılar, 
 9. Uluslararası stajyer öğrenci programları kapsamında staj görecek yabancılar, 
 10. Çalışma süresi 8 aydan fazla olmamak kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancılar, 
 11. Futbol Federasyonu veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından, istekleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörler, 
 12. İlgili makamdan  “Uygunluk Onayı Belgesi” edinmiş Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görevli yabancı gemi adamlar, 
 13. Türkiye AB Mali İşbirliği Programları kapsamında yürütülen projelerde görev yapan yabancı uzmanlar. 

55. madde kapsamında ülkemize gelen bu yabancıların oturum izinleri “Kısa Dönem ikamet izni" adı altında İl Göç İdaresi Müdürlüklerince verilmektedir.

Muafiyet süreleri uzatılmamaktadır. Bu çerçevedeki yabancılar bir takvim yılı içerisinde muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanabilmektedir. Ancak, bu haktan yararlanabilmek için yabancının daha önce aynı amaçla almış olduğu oturum izni tezkeresinin bitiş tarihinden itibaren 3 ay geçmiş olması şartı aranmaktadır. Muafiyet sürelerinden daha fazla süre çalışılacak olunması durumunda yabancının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çalışma izni alması zorunludur. 

Basın Meşruhatlı Vizeler Ne Demektir?

Daimi göreve atanmaksızın, geçici olarak ülkemize gelecek Kazak basın mensuplarının “Basın Meşruhatlı Vize” almaları istenmemektedir. Vizeye tabi ülkelere mensup basın mensuplarının ise turistik vize alması yeterli olacaktır. Kısa dönem oturum izni alan medya mensuplarından ayrıca çalışma izni talep edilmez. Türkiye'ye atanan medya mensuplarının “Basın Meşruhatlı Vize” alabilmeleri izne tabidir. 

Tur Operatörü Vizesi Kimlere Verilir?

Tur operatörü temsilcisi olan Kazakistan vatandaşları, 8 aya kadar olan görevleri için çalışma izni almaktan muaf tutulmaktadır. Tur operatörü temsilcisi olarak İl Göç Müdürlüklerinden oturum izni talep eden Kazakistan vatandaşlarının başvuruları “turizm vizesi” çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

Taşımacılık Vizesi Kimlere Verilir?

Taşımacılık vizesine başvuran Kazakistan vatandaşlarına, gerekli belgelerini ibraz etmeleri durumunda 1 yıl geçerli, çok girişli vize verilebilir. 

Türkiye’deki yabancı Din Kuruluşlarında resmi olarak görevlendirilen personel 

Din kurumlarında görevlendirilen Kazakistan vatandaşlarının çalışma izinleri istisnai kapsamda olup, izin başvuruları Türk Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılmakta ve Türkiye'de çalışmak üzere oturum izinleri ise Türk İçişleri Bakanlığınca verilmektedir. 

Kazı, Araştırma, Belgesel, Film Çekimi vizesi Kimlere Verilir?

 • Kazı ve Araştırma için, Kazakistan'daki Türk temsilcilikleri aracılığıyla amacına uygun vize alınarak Türkiye'ye giriş yapılması gerekmektedir. 
 • Türkiye'ye film ve belgesel çekimi için gelmek isteyen Kazakistan vatandaşlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü’nden ve ilgili Valilik’ten izin alması gerekmektedir. 
 • Türkiye’de; arkeolojik, tarihsel, jeolojik, sosyolojik ve doğaya ait konularda yapılacak ilmi araştırmalar, incelemeler, ses bandı, video kayıt, belgesel film ve fotoğraf çekimleri için ilgili kuruluşlara doğrudan müracaat edilir. Bunların dışında kalan arkeolojik kazılar ve sualtı arkeoloji araştırmaları ile yüzey araştırmaları ve tapu kadastro kayıtlarında yapılacak araştırmalara ilişkin başvurular, Türkiye içinde, Kazakistan'ın Türkiye'deki diplomatik temsilciliği aracılığıyla Türk Dışişleri Bakanlığı'na; yurtdışında ise Kazakistan'daki Türk temsilcilikleri aracılığıyla Türk Dışişleri Bakanlığı'na yapılmaktadır.

Duyurular

Kazakistan Konsolosluğu Resmi Tatil Duyurusu

Kazakistan Başkonsolosluğu ve Kazakistan Ankara Büyükelçiliği’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi tatil günü olan 29 Ekim Cumhuriye...
2020-10-21 15:24:14
Tüm Duyurular
Türkiye Vizesi